Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door San Kozijnen BV, verder te noemen San, met zorg samengesteld, doch voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. San garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

San aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet of anderszins langs elektronische weg.
Tevens aanvaardt San geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens San via deze internetsite.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar sites die niet door San worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen.
Hoewel San uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/ of diensten die daarop worden aangeboden.
Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door San worden onderhouden, wordt afgewezen.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van San is het niet toegestaan links naar de internetsite van San aan te bieden.
San behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Virussen
San garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze internetsite toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht
De op deze internetsite verstrekte informatie en deze voorwaarden zijn gericht tot het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen
San behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze internetsite, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de op deze internetsite aangeboden informatie en/ of de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Vrijblijvende offerte

Ontvang direct de prijs voor jouw kozijnen

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan voor jouw verbouwing, of vervanging van jouw kozijnen. Je bent ook van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen in onze showroom in Leeuwarden. 

Prijs opvragen
Stel je vraag direct & snel via WhatsApp!